BLACKJACK

Blackjack er et kortspill som spilles på kasinoer over hele verden. Spillet består av en dealer og noen få spillere Blackjack er også kjent som "tjueen" fordi målet med spillet er å ha kort hvis sum er så nær 21 som mulig, men ikke mer enn 21. Hvis summen av kortene med dealeren eller spilleren er over 21, er den kjent som en bust, og i slike tilfeller taper dealeren eller spilleren automatisk.

På samme måte som mange andre spill som spilles i dag, kan ikke blackjacks historie spores tilbake til noe bestemt tidsepoke. Det antas at spillet oppstod på 1700-tallet i Frankrike, og ble spredt av de koloniale mesterne.

Blackjack-bordet består av en halvsirkel. Den består av en dealer (som deler ut kortene) og 2-5 spillere (som mottar kortene). Dealeren sitter i midten på den rette siden mens spillerne sitter rundt halvsirkelen. Spillerne spiller mot dealeren, og ikke mot hverandre. Hvis en dealer eller spiller sitter med en hånd på 21 (blackjack) eller nærmest (18, 19 eller 20), vinner han automatisk spillet, forutsatt at ingen andre har blackjack.

I dette spillet kan et ess får veriden av 11 (myk ess) eller 1 (hard ess), avhengig av hvilken som er mest gunstig, nummerkortene (2-10) beholder sin verdi og bildekortene (konge, dronning og joker) har alle verdi 10. Så et ess og en joker ville ha en verdi på 11 + 10 som er 21 og dermed blackjack. Men hvis en spiller har en konge, en joker og et ess, ville det bli beregnet som 10 + 10 + 1, som fortsatt ville være 21.

New Casinos 2017

Discover these new casinos and bonuses


€ 600 BONUS + 200 FREE SPINS

€ 600 BONUS + 200 FREE SPINS

€ 600 BONUS + 200 FREE SPINS

Get informed

Read some interesting stuff in our blog

Got a Question? We’re Here to Help!

Get in touch with us

Contact Us

We are waiting to hear from you!

Contact us and will answer you shortly.We Care About Our Clients and their safety!

Read more about it and learn how to play safely.

Copyright © simira.com. All Rights Reserved.